Declaratieformulier (brandstof)

Dit declaratieformulier kan gebruikt voor het declareren van alle overige kosten dan brandstof en normaal zijn inbegrepen in het leasecontract. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kosten voor onderhoud en/of reparatie.


Het declareren van brandstofkosten, indien deze kosten zijn opgenomen in het leasecontract, gaat via de MultiTankcard Next-app.

Afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt met jouw werkgever, brengt ProLease in sommige gevallen daar wel administratiekosten voor in rekening.