Schade en verzekering

Heeft u schade aan uw leaseauto? Meld iedere schade zo snel mogelijk bij ProLease. Stuur daarnaast binnen 48 uur een volledig ingevuld (voor- én achterkant) Europees Schadeformulier.

Dekking verzekering

Bekijk alle informatie over de Verzekeringsvoorwaarden van ProLease.

Schade melden


Heeft u schade aan uw leaseauto? Meld iedere schade direct en binnen 48 uur bij ProLease. Stuur daarnaast een volledig ingevuld (voor- én achterkant) Europees Schadeformulier naar:

schade@prolease.nl
T.a.v. afdeling Schade
Europalaan 30

5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH


Is er een tegenpartij bij de schade betrokken? Vul dan ter plaatse met hem of haar de voorkant van het formulier zorgvuldig en compleet in. De achterkant kunt u op een later moment invullen. Het belangrijkste is dat de handtekening van beide partijen op de voorkant van het formulier gezet wordt.Advies 1: noteer namen en adressen van zoveel mogelijk getuigen (ook van eventuele familie).

Advies 2: waarschuw de politie als er sprake is van onduidelijkheid over de toedracht van de schade en bij letsel en/of grote materiële schade.

Advies 3: maak, als het mogelijk is, met uw mobiele telefoon een paar foto's van de schade en mail deze met het schadeformulier naar ons door.

Beschikt u op dit moment niet over een Europees Schadeformulier? Download het Europees Schadeformulier en print het uit.

LET OP
Veroorzaakt u met een gekoppelde aanhanger of caravan schade bij een andere partij, dan is deze schade verzekerd via ProLease (onderdeel van de auto). De schade die veroorzaakt wordt met een aanhanger of caravan die niet gekoppeld is, is niet verzekerd via ProLease (geen onderdeel van de auto). Hiervoor dient u zelf extern een verzekering af te sluiten. Het casco van uw aanhanger of caravan valt namelijk niet onder de verzekering van uw leaseauto. Schade aan derden is via ProLease vanuit het WA deel wel verzekerd.

Diefstal en inbraak


Er zijn verschillende aanleidingen om een proces verbaal te laten opmaken:

  • Bij inbraakschade
  • Bij schade door vandalisme
  • Bij parkeerschade waarbij de tegenpartij niet bekend is
  • Bij (poging tot) diefstal

Neem bij diefstal ook direct contact op met ProLease: +31 (0)73-6487020 of bel buiten kantooruren onze alarmdienst: +31 (0)73-7517373.

Stuur bij inbraak de volgende gegevens naar ProLease:

  • Het volledig ingevulde schadeformulier
  • (indien van toepassing) ‘kennisgeving van aangifte’ (het proces verbaal door de politie

Stuur dit naar:schade@prolease.nl
T.a.v. afdeling Schade
Europalaan 30

5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH

Advies 1: indien u (of een andere toegestane berijder) niet in de auto zit, verwijder dan altijd het afneembare navigatiesysteem - ook bij u thuis op de oprit! De inbraakschade wordt namelijk niet vergoed als u na de inbraak dit front niet kunt overleggen!

Advies 2: laat nooit duidelijk zichtbaar kostbare zaken achter in uw auto, zoals een laptop of mobiele telefoon. Ook hier geldt dat dan de schade na inbraak niet wordt vergoed. Schade die de verzekeraar niet uitkeert wordt verhaald op de contractant.


Advies 3: maak, indien mogelijk, met uw mobiele telefoon een paar foto's van de schade en mail deze met het schadeformulier naar ons door.

Groene kaart

De groene kaart is het bewijs dat uw auto internationaal WA verzekerd is en dat eventuele schade aan derden vergoed wordt.
 In Nederland is het niet meer verplicht om een papieren groene kaart in de auto te hebben liggen. Op verzoek kunnen wij u een digitale versie van de groene kaart toesturen. De auto is vanaf het moment van aflevering tot aan de ontvangst van uw groene kaart verzekerd via een voorlopige dekking. Op de groene kaart staat in welke landen u verzekerd bent. Een groene kaart is niet verplicht. Neem voor landen die niet vermeld staan, contact op met de afdeling Verzekeringen op telefoonnummer +31 (0)73-648 7023.

De groene kaart is digitaal beschikbaar in de ProLease Berijder App, die eenvoudig te downloaden is voor iOS in de App Store en voor Android in Google Play.

Groene kaart voor caravan en aanhanger

De groene kaart voor caravan en aanhanger is alleen nodig in Duitsland, Polen en Spanje. Op deze groene kaart staat het kenteken van de aanhanger/caravan. Deze groene kaart kunt u bij ProLease aanvragen. Neem daarvoor contact op met de afdeling Verzekeringen op telefoonnummer +31 (0)73-6487023. Wij hebben dan de volgende gegevens van u nodig:

  • Kentekencard of kentekenbewijs van de trekkende auto
  • Kentekencard of kentekenbewijs van de caravan/aanhanger
  • Het merk en type van de caravan/aanhanger

Buitenlandverklaring


In een aantal landen is het begrip ‘autolease’ nog niet bekend. Voor Turkije, de Balkan landen en de ex-Oostblok landen is daarom een buitenlandverklaring vereist. Deze kunt u bij ProLease opvragen. In deze verklaring geeft ProLease u toestemming om de auto in deze landen te gebruiken.Meeverzekeren van (eigen) accessoires


Als u accessoires voor eigen rekening monteert, let er dan op dat er bij verwijdering geen zichtbare schade aan de auto achterblijft. Alleen accessoires die zijn opgenomen in het leasecontract worden meeverzekerd. Als uw auto bij ProLease is verzekerd, vallen mobiele telefoons en losse navigatie (zoals bijvoorbeeld een TomTom) hier niet onder. Wilt uw eigen accessoires meeverzekeren? Stuur dan een schriftelijk verzoek daartoe aan ons op met daarbij een duidelijk leesbare kopie van de originele aankoopbon van de betreffende accessoires.

Schade, verzekering en reparatie in het buitenland


Alleen als de kosten van hulpverlening en vervangend vervoer in uw leasecontract zijn opgenomen, zal er sprake van een vergoeding. ProLease adviseert u aansluitend een persoonlijke reis- en bagageverzekering af te sluiten.


Als hulpverlening niet contractueel is opgenomen, dan dient u zich bij gebruik van de auto in het buitenland te verzekeren voor het geval dat de auto bij pech of schade opgehaald dient te worden. U kunt zich hiervoor via ProLease aanvullend verzekeren, indien u dat wenst. Kleine, direct noodzakelijke reparaties in het buitenland kunt u tot een bedrag van € 250,00 (exclusief BTW) bij een plaatselijke dealer laten uitvoeren. Wel moet u deze reparatiekosten eerst zelf contant betalen. Laat daarom de factuur op naam van ProLease zetten en de BTW apart specificeren. De kosten kunt u vervolgens bij ProLease declareren met het declaratieformulier, samen met de originele nota. Gelieve ons altijd vooraf op de hoogte te stellen.

Bij grotere reparaties dient u altijd vooraf toestemming vragen bij ProLease. Neem bij immobiliteit in het buitenland contact op met onze alarmdienst op telefoonnummer +31 (0)73- 7517373.

Haal- en brengservice

Bij schadeherstel wordt uw leaseauto opgehaald en weer teruggebracht. Dit kan gecombineerd worden met het brengen en ophalen van een vervangende auto. De haal- en brengservice van ProLease zorgt voor optimaal gemak en voorkomt het verlies van productieve uren.

Leaseverklaring schadevrije jaren

Het is mogelijk om een Leaseverklaring schadevrije jaren aan te vragen bij ProLease. Deze verklaring kunt u overhandigen aan de verzekeringsmaatschappij als u privé een autoverzekering wilt afsluiten. Op basis van deze verklaring kan de verzekeringsmaatschappij het aantal schadevrije jaren toekennen.

Vraag hier de Leaseverklaring schadevrije jaren aan

Niet gevonden wat u zocht?